ติดต่อเรา

ติดต่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 

ที่ตั้ง

159 หมู่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว

อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50180

สำนักงาน : อาคาร 6 ชั้น 5

โทรศัพท์ : 0-5399-9200 ต่อ 2811, 2855

E-mail : mededcenter@yahoo.co.th

ติดต่อเรา