ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลนครพิงค ์

จัดกิจกรรม” นพลักษณ์ “

ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิศูนย์แพทย์

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง