ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลนครพิงค ์

จัดกิจกรรม” นพลักษณ์ “

ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิศูนย์แพทย์

 

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง