ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงาน

“ต้อนรับน้องใหม่ สู่ อ้อมใจ๋ หมู่เฮาจาวนครพิงค์ รุ่นที่ 7 
ปีการศึกษา 2562″ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็น สิริมงคลแก่นิสิตแพทย์

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคําเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และอาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม