ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน(นอกสถานที่)เกี่ยวกับการสืบพยาน ในรายวิชา นิติเวชศาสตร์ ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 ก.ค. 61