พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2560

รูป พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 18 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 พ.ค.2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทมฯ

ใส่ความเห็น