กิจกรรมรับนัองนิสิตแพทย์ปี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 2561

รูป กิจกรรมรับนัองนิสิตแพทย์ ปี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 13 พ.ค.2561 ศูนย์แพทย์ รพ.นครพิงค์

 

 

 

ใส่ความเห็น