รูป กิจกรรมรับนัองนิสิตแพทย์ ปี 4 มหาวิทยาลัยพะเยา 13 พ.ค.2561 ศูนย์แพทย์ รพ.นครพิงค์