ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นิสิตแพทย์ (รุ่นที่ 3 ) ชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ลานดาดฟ้า โรงแรม Dusit Princess Chiang Mai