แพทย์หญิง นงเยาว์ สุวรรณกันทา

 

นายแพทย์ วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศิริ

 

นายแพทย์ สมยศ กิติสุภรณ์พันธ์

 

นายแพทย์ อร่าม ลิ้มตระกูล

 

แพทย์หญิง อร่าม ลิ้มตระกูล