รูป เปิดตึก 100 ปี สาธารณสุข ณ ตึกศูนย์แพทย์ฯ รพ.นครพิงค์ โดย นพ.เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 23 ม.ค.2561