งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์แพทย์ รพ.นครพิงค์ 11 ม.ค.2561

ใส่ความเห็น