นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 60 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับแพทย์หญิงธัญญาณ์  รอดกนก อาจารย์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมฟังบรรยายวิชาการในหัวข้อ การตรวจที่เกิดเหตุ โดยมี พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล เป็นวิทยากร ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น