ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการและคณะโรงพยาบาลลำพูน มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 13 ธันวาคม 2560