Showing: 1 - 5 of 24 RESULTS
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับน้องใหม่ สู่ อ้อมใจ๋ หมู่เฮาจาวนครพิงค์ รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์แพทย์ฯโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงาน

“ต้อนรับน้องใหม่ สู่ อ้อมใจ๋ หมู่เฮาจาวนครพิงค์ รุ่นที่ 7 
ปีการศึกษา 2562″ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็น สิริมงคลแก่นิสิตแพทย์

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคําเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และอาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ใหม่ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา

ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลนครพิงค์

ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์ ใหม่ รุ่นที่ 3มหาวิทยาลัยพะเยา

ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิศูนย์แพทย์ชั้น 9

และ ร่วมบันทึกภาพงานซ้อมรับ ปริญญา ณมหาวิทยาลัยพะเยา

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

Uncategorized ภาพกิจกรรม

รับน้องนิสิตแพทย์ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

รับน้องนิสิตแพทย์ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

พี่พาน้องไหว้สักการะบูชาครูศรีวิชัยและเยี่ยมชมสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง